ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ;

Η ακίνητη περιουσία υπερέχει κατά πολύ έναντι των άλλων επενδύσεων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επένδυσης και ενισχύοντας  το προφίλ των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή.

Ακόμα και σε περιόδους κρίσης τα εμπορικά ακίνητα είχαν αποδόσεις κατά μέσο όρο 8,4%.

Γενικά η αγορά των ακινήτων είναι χαμηλής μεταβλητότητας σε σχέση με μετοχές και ομόλογα και σίγουρα πιο αποδοτική  σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές πηγές εισοδήματος όπως τόκοι από καταθέσεις.

Κάθε αγορά ακινήτου είναι επένδυση και για να είναι ολοκληρωμένη η προσέγγισή της, είναι σημαντικό να προηγηθεί η οικονομική αξιολόγησή της,  η οποία θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη  για τον εκάστοτε επενδυτή.

Join The Discussion

Compare listings

Compare