ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η  ΔΑΝΟΣ | an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE επιθυμεί να προσλάβει  για το γραφείο της Αθήνας:

Σύμβουλο για τον Τομέα Μισθώσεων & Πωλήσεων Εμπορικών και Επαγγελματικών Ακίνητων

Επιθυμητά Προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στο Real Estate)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Γνώση της αγοράς των ακινήτων. Προϋπηρεσία στις αγοραπωλησίες και μισθώσεις εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων για 3 τουλάχιστον έτη.
  • Άριστες αναλυτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Πελατοκεντρική νοοτροπία και ευχέρεια διαχείρισης λογαριασμών πελατών
  • Οργανωτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

 Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

Λεωφ. Βουλιαγμένης 15, 116 36 Αθήνα

Τηλ.: 210 7 567 567, Fax: 210 7 567 267

E-mail: office@danos.gr

Join The Discussion

Compare listings

Compare