ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αδιαμφισβήτητα, ο τομέας των ακινήτων υπήρξε, ανέκαθεν, βασικός πυλώνας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Ενώ η ανάγκη για στέγαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί, εντούτοις είναι δεδομένο ότι κάθε χρονική περίοδος φέρνει μαζί της νέες ανάγκες, μεγαλύτερες προκλήσεις και απρόβλεπτες μεταβολές κι επανακαθορίζει τις τάσεις της αγοράς οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτώνται από τις επιλογές, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, όπου γέρνει η ζυγαριά, εκεί διαμορφώνονται οι τάσεις και στην αγορά ακινήτων.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πανδημία έχει επηρεάσει και τον τομέα των ακινήτων. Η αναζήτηση της ασφάλειας και της σταθερότητας που προσφέρει η εξασφάλιση στέγης επανέρχεται επιτακτικά, σε μια νέα, όμως, πραγματικότητα καθώς, τα τελευταία χρόνια, έχει καταγραφεί αλλαγή στις προτιμήσεις για φθηνότερα ή μικρότερα ακίνητα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για διαμερίσματα σε σχέση με κατοικίες.

Η αύξηση που παρατηρείται στις τιμές διαμερισμάτων, επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη προτίμηση των εγχώριων και ξένων αγοραστών κι επενδυτών για τα διαμερίσματα, σε σχέση με τις κατοικίες, στις περισσότερες επαρχίες της Κύπρου.

Τα διαμερίσματα, σήμερα, τείνουν να είναι πιο προσιτά ως πρώτη κατοικία για νέα νοικοκυριά αλλά και ως επιλογή επένδυσης σε σχέση με τις κατοικίες. Η μεγάλη ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η συνεπακόλουθη αύξηση της αξίας της γης, έχει προσανατολίσει τους νέους αγοραστές προς την κατεύθυνση αυτή. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά, η επιδότηση του επιτοκίου στεγαστικών δανείων, μέσω των κρατικών προγραμμάτων και η αύξηση που παρατηρείται στις τιμές ενοικίων φανερώνουν ξεκάθαρα την προτίμηση, πλέον, αγοράς διαμερίσματος ως πρώτη κατοικία την ίδια ώρα που και η ζήτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές αφορά χαμηλότερης αξίας ακίνητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τιμών των διαμερισμάτων, πιθανότατα, να οφείλεται ακριβώς στις προτιμήσεις αγοραστών και επενδυτών για τα διαμερίσματα παρά για τις οικίες.

Συμπερασματικά και όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, τόσο για απόκτηση πρώτης κατοικίας όσο και για σκοπούς επένδυσης, οδηγεί σε σημαντική άνοδο στην αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαμερίσματα, γεγονός που έχει αρχίσει, ήδη, να αποτυπώνεται στις προτιμήσεις αγοραστών κι επενδυτών και να διαμορφώνει τις νέες τάσεις της κυπριακής αγοράς.

 

Λούκας Γεωργίου, Εκτιμητής

Danos Group  |  Γραφείο Λευκωσίας

Join The Discussion

Compare listings

Compare