ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Τον τόνο της κρισιμότητας της κατάστασης έδωσε ο πρώην Γενικός  Γραμματέας του ΝΑΤΟ Anders Rasmussen αναφερόμενος στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο οποίος κάλεσε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να διακόψουν άμεσα την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και αερίου και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση στις καθαρές πηγές ενέργειας.

Οι δύο βασικοί ομιλητές στην ετήσια σύνοδο της EPRA που πραγματοποιήθηκε αρχές του μήνα στο Παρίσι, υποστήριξαν ακόμη ότι αν και η Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, η τελική απόφαση θα παρθεί από τους πολιτικούς, που δεν θα συναινέσουν εύκολα στην «αναγκαία» αύξηση των επιτοκίων ώστε η επερχόμενη ύφεση να είναι μικρότερης διάρκειας. Και αυτό γιατί η ΕΚΤ «δεν μπορεί να επηρεάσει την προσφορά, που τροφοδοτεί τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις».

Η συζήτηση που ακολούθησε στις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εισηγμένων επενδυτικών ακινήτων (EPRA), αναφέρθηκε το πλεονέκτημα που έχει η ακίνητη περιουσία ως στοιχείο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, αλλά και εδώ ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος επεσήμανε ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε περιόδους ύφεσης συγκρίνονται ευθέως με εκείνες των ακινήτων.

Όλοι συμφώνησαν ότι η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει σημαντικά τις τοποθετήσεις και ιδιαίτερα στις διασυνοριακές ροές, ενώ υποστήριξαν ότι το νέο στοίχημα είναι η επίλυση της εξίσωσης της αποκατάστασης του υφιστάμενου αποθέματος καθώς η επιτακτική ανάγκη αφορά κατά 70% στον τρόπο θέρμανσης του κτιρίου και λιγότερο στις αυξήσεις των τιμών των υλικών και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την κατασκευή.  Είναι όμως σίγουρο ότι μεγάλο ποσοστό του υφιστάμενου αποθέματος δεν επιδέχεται αναβάθμιση.

«Οι επενδυτές μπορούν να υποστηρίξουν τις δαπάνες ανακαίνισης ενός κτιρίου, και οι μεγάλοι χρήστες είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το επιπλέον τίμημα στο ενοίκιο εφόσον μιλάμε για επιστροφή στο κέντρο των πόλεων που «επέβαλε» η πανδημία, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης.

Και δεν είναι μόνο η πανδημία. Τα δημογραφικά και οι φυσικές καταστροφές, αλλά και οι μεταναστευτικές ροές (μόνο η Γερμανία χρειάζεται 450.000 εργάτες σε ετήσια βάση) οδηγούν σε μια αγορά ακίνητης περιουσίας η οποία θα ενσωματώσει τις αρχές της κλιματικής αλλαγής καθώς σ’ αυτές για πρώτη φορά συγκλίνουν τα συμφέροντα όλων.

Καθώς μάλιστα τα κέρδη (κεφάλαια) που προέρχονται από τη λειτουργία των μεγάλων χαρτοφυλακίων αποτελούν πλέον τον σημαντικότερο νέο δείκτη που εισήγαγε η EPRA για την αξιολόγηση των μελών της, η ανθεκτικότητα των κτιρίων που τα απαρτίζουν δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα των εισηγμένων, έναντι των ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity).

Πηγή: www.ered.gr

Join The Discussion

Compare listings

Compare