ΣΤΟ €1.65 ΔΙΣ. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε ο τομέας των ακινήτων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως έτυχαν επεξεργασίας και παρουσιάζονται στο τριμηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, παγκύπρια καταγράφηκαν συνολικά 5.566 πράξεις αξίας €1.65 δισ. σε σύγκριση με €1.2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο και €1.3 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τη διατήρηση συνθηκών έντονου πληθωρισμού, ο τομέας αύξησε περαιτέρω τη δυναμική του κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 15, 11636, Αθήνα, Ελλάδα

📞Τηλ.: +30 210 7567 567

www.danos-group.com 

DANOS, an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE

Join The Discussion

Compare listings

Compare