Οι έρευνες αγοράς μας αποτελούν σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με την αγορά ακινήτων ανά κατηγορία ακινήτων και αποτελεί βασική πηγή αναφοράς για τα μέσα ενημέρωσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους κρατικούς φορείς, τους ερευνητές και άλλους επαγγελματίες της αγοράς.  Κάθε επισκόπηση εξετάζει μια συγκεκριμένη περιοχή της αγοράς, στην οποία τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται κατά μέγεθος ακινήτου και δείχνουν τη μέση τιμή πώλησης και την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε περιοχή ανεξάρτητα.

Ελλάδα

Η εταιρία Danos Greece έχει ισχυρούς δεσμούς με την BNP PARIBAS REAL ESTATE

Η εταιρία Danos Greece έχει ισχυρούς δεσμούς με την BNP PARIBAS REAL ESTATE, ένα εξειδικευμένο τμήμα του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών BNP PARIBAS. Η BNP PARIBAS REAL ESTATE προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, σε διεθνές επίπεδο.

Compare listings

Compare