Αναλυτικά οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά κατηγορία επιμερίζονται στους εξής τομείς & τμήματα:

Τομέας Διοίκησης

Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της εταιρείας.

Τομέας Μελετών & Διαχείρισης

Ο Τομέας Μελετών & Διαχείρισης της Δανός ασχολείται με την παροχή εμπεριστατωμένων μελετών ανάπτυξης, την εκτίμηση ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τη διαχείριση έργων και ακινήτων και από κοινού με τον Τομέα Ερευνών & Διαπραγματεύσεων με τις πολεοδομικές και αναπτυξιακές συμβουλές και έρευνες αγοράς.

Τομέας Ερευνών & Διαπραγματεύσεων

Ο Τομέας Ερευνών & Διαπραγματεύσεων της Δανός παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για γραφειακούς χώρους, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και εργοστασιακές εγκαταστάσεις, όποτε λαμβάνει εντολή από εταιρείες και ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να μισθώσουν, να πωλήσουν ή να αγοράσουν. Παρέχει από κοινού υπηρεσίες με τον Τομέα Μελετών & Διαχείρισης, όπως αυτές αναγράφονται στο παρόν.

Τμήμα Υποστήριξης

Το προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τις μονάδες παραγωγής υπηρεσιών, διεύθυνσης αλλά και διοίκησης είναι εξίσου σημαντικό. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη έχει την αναλογούμενη ευθύνη στη διαδικασία παραγωγής καθώς και στην παρουσίαση, λειτουργία και εκπροσώπηση της εταιρείας (πάντα σε άψογα επαγγελματικά επίπεδα).

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Η κύρια ενασχόληση του Τμήματος είναι η άμεση επικοινωνία με συνεργαζόμενες διεθνείς εταιρείες του κλάδου για τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη διεθνή κτηματαγορά σε ένα καθολικό επίπεδο, προσφέροντας ποικίλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάλυση αγοράς, καθώς επίσης και τεχνικές προώθησης στη διεθνή αγορά. Επιπλέον το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη σωστή εκπροσώπηση της Δανός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τμήμα Οικονομικών και Προσωπικού

Η βασική ενασχόληση του συγκεκριμένου Τμήματος είναι η καταγραφή και ο έλεγχος του οικονομικού γίγνεσθαι της εταιρείας. Ταυτόχρονα με τη χάραξη και άσκηση της οικονομικής στρατηγικής, το τμήμα είναι υπεύθυνο και για την επίτευξη της στρατηγικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα δύναται να προσφέρει οικονομικές / φορολογικές / λογιστικές υπηρεσίες και συμβουλές σε πελάτες της εταιρείας.

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη νομική εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώ επίσης προωθεί την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με νομικές συμβουλές σε θέματα ακινήτων στους εκάστοτε εντολείς.

Τμήμα Μηχανογράφησης

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία όλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware και Software) που χρησιμοποιεί η εταιρία, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν καταχωρήσεις / αρχειοθετήσεις ακινήτων, εκτίμηση / διαχείριση ακίνητης περιουσίας κλπ.

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ομοιογένεια και εναρμόνιση των διαδικασιών, την τήρηση των υψηλών κανόνων και προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στο σύνολο της, αλλά κυρίως ως προς τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με απώτερο πάντα στόχο την απόλυτη ποιοτική και με σύγχρονα μέσα άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΔΑΝΟΣ

Η Δανός έχει πολυτελή γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Σερβία. Διαθέτει πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, σύνδεση με Internet, βιβλιοθήκη τεχνικού και άλλου περιεχομένου, η οποία βρίσκεται υπό διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό με τεχνικά περιοδικά και βιβλία, χάρτες, οδηγούς, τεχνικά και επαγγελματικά εγχειρίδια, CD ROMS. To περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι Microsoft, όπου χρησιμοποιούνται πακέτα Windows 2000, Microsoft Project, Microsoft Office, Auto Cad R13, το μεσιτικό πρόγραμμα της Fortunet κ.λ.π.

Χρηματοοικονομική Ικανότητα Ασφαλιστική κάλυψη

Η εταιρεία μας καλύπτεται από Επαγγελματική Ασφάλιση (Professional Indemnity Insurance). Τεχνική Ικανότητα Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιόλογη εμπειρία σε παροχή συμβουλών σε θέματα ακινήτων. Κατάλογος ενδεικτικών εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τη Δανός διατίθεται κατόπιν αίτησης.

Επαγγελματικά Πιστοποιητικά

Υπεύθυνη για την επιτυχία της εταιρείας στην Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία είναι η ευέλικτη ομάδα εργασίας τα μέλη της οποίας είναι επίσης μέλη σε διακεκριμένους οργανισμούς σχετικούς με το ακίνητο, όπως:

 • Το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων Μ. Βρετανίας,
 • Το Διεθνή Οργανισμό Εκτιμητών,
 • Το Ινστιτούτο Αποτίμησης και Εκτίμησης Εσόδων,
 • Τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών,
 • Το Ελληνικό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων,
 • Το Κυπριακό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων,
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων,
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 • Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,
 • Τον Όμιλο Διαχείρισης Ακινήτων Μεγ. Βρετανίας,
 • Τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ακινήτων,
 • Το Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εκτιμητών,
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής,
 • Το Ινστιτούτο Ορκωτών Εργοληπτών,
 • Το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
 • Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 • Το Ινστιτούτο Αστικής Γης,
 • Το Σύνδεσμο Εκτιμητών Σερβίας,
 • Το Σύνδεσμο Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Ελλάδος,
 • Το Σύνδεσμο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Σερβίας,
 • Το Σύνδεσμο Εκτιμητών Ελλάδος.

Η δυναμική μας παρουσία οφείλεται στην εγκυρότητα και την πληρότητα του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία που διακρίνει τα επίλεκτα στελέχη μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε διεθνείς και εγχώριους πελάτες με τρόπο καθ όλα εχέγγυο, άμεσο και οικείο σε αγγλική, βουλγαρική, αλβανική, σερβική, γερμανική, γαλλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα.

RICS

Το παγκοσμίως γνωστό Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων (Royal Institution of Chatered Surveyors) με καταγωγή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τώρα ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα, έχει περισσότερα από 145.000 άρτια εκπαιδευμένα μέλη / επαγγελματίες του real estate. Με 140 χρόνια εμπειρίας, το RICS αποτελεί σήμα κατατεθέν επαγγελματισμού παγκοσμίως. Τα μέλη του παρέχουν ανεξάρτητες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες αλλά και σε ιδιώτες. Τα μέλη του RICS τυγχάνουν αναγνώρισης ως σύμβουλοι παγκοσμίως και ασχολούνται με την γη, μεσιτεία, εκτίμηση, κατασκευή και το περιβάλλον.

BNP PARIBAS REAL ESTATE

H ΒΝP Paribas Real Estate αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα του Χρηματοοικονομικού ομίλου BNP Paribas με παρουσία σε όλη την Ευρώπη. Με την ικανότητα της να προσφέρει επιτηδευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, η BNP Paribas Real Estate προσφέρει στου πελάτες της μία εκτενή σειρά υπηρεσιών στον τομέα των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.

Compare listings

Compare