Η Δανός έχει πολυτελή γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Σερβία. Διαθέτει πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, γρήγορη σύνδεση στο Internet, βιβλιοθήκη τεχνικού και άλλου περιεχομένου, η οποία βρίσκεται υπό διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό με τεχνικά περιοδικά και βιβλία, χάρτες, οδηγούς, τεχνικά και επαγγελματικά εγχειρίδια.  To περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι Microsoft, όπου χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα πακέτα των Windows, Microsoft Project, Microsoft Office, Auto Cad R13, το μεσιτικό πρόγραμμα της Fortunet κ.λ.π.

Χρηματοοικονομική Ικανότητα

Ασφαλιστική κάλυψη
Η εταιρεία μας καλύπτεται από Επαγγελματική Ασφάλιση (Professional Indemnity Insurance).

Τεχνική Ικανότητα
Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιόλογη εμπειρία σε παροχή συμβουλών σε θέματα ακινήτων. Κατάλογος ενδεικτικών εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τη Δανός διατίθεται κατόπιν αίτησης.

Επαγγελματικά Πιστοποιητικά
Υπεύθυνη για την επιτυχία της εταιρείας στην Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία είναι η ευέλικτη ομάδα εργασίας τα μέλη της οποίας είναι επίσης μέλη σε διακεκριμένους οργανισμούς σχετικούς με το ακίνητο, όπως:

 • Το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων Μ. Βρετανίας,
 • Τον Διεθνή Οργανισμό Εκτιμητών,
 • Το Ινστιτούτο Αποτίμησης και Εκτίμησης Εσόδων,
 • Τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών,
 • Το Ελληνικό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων,
 • Το Κυπριακό Τμήμα Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων,
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων,
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 • Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,
 • Τον Όμιλο Διαχείρισης Ακινήτων Μεγ. Βρετανίας,
 • Τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ακινήτων,
 • Τον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εκτιμητών,
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής,
 • Το Ινστιτούτο Ορκωτών Εργοληπτών,
 • Τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
 • Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
 • Το Ινστιτούτο Αστικής Γης,
 • Τον Σύνδεσμο Εκτιμητών Σερβίας,
 • Τον Σύνδεσμο Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Ελλάδος,
 • Τον Σύνδεσμο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Σερβίας,
 • Τον Σύνδεσμο Εκτιμητών Ελλάδος.
 • Τον Σύνδεσμο Εκτιμητών Ευρώπης

Η δυναμική μας παρουσία οφείλεται στην εγκυρότητα και την πληρότητα του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία που διακρίνει τα επίλεκτα στελέχη μας.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε διεθνείς και εγχώριους πελάτες με τρόπο καθ όλα εχέγγυο, άμεσο και οικείο σε αγγλική, βουλγαρική, αλβανική, σερβική, γερμανική, γαλλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα.

RICS

Το παγκοσμίως γνωστό Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων (Royal Institution of Chatered Surveyors) με καταγωγή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τώρα ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα, έχει περισσότερα από 145.000 άρτια εκπαιδευμένα μέλη / επαγγελματίες του real estate.
Με 140 χρόνια εμπειρίας, το RICS αποτελεί σήμα κατατεθέν επαγγελματισμού παγκοσμίως. Τα μέλη του παρέχουν ανεξάρτητες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες αλλά και σε ιδιώτες. Τα μέλη του RICS τυγχάνουν αναγνώρισης ως σύμβουλοι παγκοσμίως και ασχολούνται με την γη, μεσιτεία, εκτίμηση, κατασκευή και το περιβάλλον.

BNP PARIBAS REAL ESTATE

H ΒΝP Paribas Real Estate αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα του Χρηματοοικονομικού ομίλου BNP Paribas με παρουσία σε όλη την Ευρώπη. Με την ικανότητα της να προσφέρει επιτηδευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, η BNP Paribas Real Estate προσφέρει στου πελάτες της μία εκτενή σειρά υπηρεσιών στον τομέα των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.

Compare listings

Compare