Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ σε συνεργασία με την BNP PARIBAS REAL ESTATE  είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων με γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο, Λευκωσία, Λεμεσό, καθώς και στα Βαλκάνια. Σκοπός της ίδρυσης των ανωτέρω γραφείων υπήρξε η ανάπτυξη εξειδικευμένης και ολοκληρωμένης δραστηριότητας, τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη κτηματαγορά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών στις χώρες, που έχουμε γραφεία, καθώς και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχουμε παρουσία μέσω του δικτύου της BNP PARIBAS REAL ESTATE, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με οποιοδήποτε ακίνητο οπουδήποτε μας ζητηθεί.

50+ χρόνια

Τα τελευταία 50+ χρόνια η Danos έχει δημιουργήσει μια μεγάλη και ποικίλη πελατειακή βάση, οι οποίες ποικίλλουν από το δημόσιο τομέα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αλυσίδες λιανικής σε ιδιώτες. Μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς τους πελάτες, η Danos έχει αποκτήσει τη φήμη της τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και παρέχονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες και οδηγίες της διεθνούς πρακτικής και του Royal Institution of Chartered Surveyors. Με την πείρα των 50+ χρόνων λειτουργίας της, η εταιρεία κατάφερε να εισαγάγει νέες πρωτοποριακές μεθόδους και δραστηριότητες, έτσι ώστε να καταστεί πλέον ανταγωνιστική και βιώσιμη. Συνεχίζει να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία, ταχύτητα και ευελιξία στην πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των υπηρεσιών που ζητούνται και η εταιρεία προσφέρει.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
 • Εκτιμήσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Μελέτες Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
 • Πολεοδομικές & Αναπτυξιακές Μελέτες
 • Διαχείριση Ακινήτων & Έργων Ανάπτυξης
 • Διαχείριση Έργων και Εξοπλισμού Επιχειρήσεων
 • Συμβουλές Κατασκευών
 • Δικαστικές Εμπειρογνωματεύσεις
 • Προβολή & Προώθηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Μεσίτευση και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών-Μισθώσεων
 • Έρευνα & Ανάλυση Αγοράς Ακινήτων

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι και η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων. Το πελατολόγιό μας αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, περιλαμβάνει πλήθος τραπεζών, Δημόσιων Οργανισμών, σημαντικών εταιρειών κλπ., ενώ οι εκτιμήσεις γίνονται για σκοπούς ΔΛΠ, στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων, διανομής περιουσίας, αποτίμησης χαρτοφυλακίου για εσωτερικούς σκοπούς εταιρειών κλπ.

Επίσης η εταιρεία μας έχει προβεί σε σημαντικές μελέτες ανάπτυξης, βιωσιμότητας και αξιοποίησης για εταιρείες development από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημόσιες επιχειρήσεις (στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας), ιδιωτικές εταιρείες με μεγάλες εκτάσεις στη ιδιοκτησία τους κα.

Η ΔΑΝΟΣ σε συνεργασία με την BNP PARIBAS REAL ESTATE είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε και επισήμως το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανόνες του RICS, να παρουσιάζεται ως “Regulated by the RICS”. Η εταιρεία μας βρέθηκε να πληροί όλα τα οικονομοτεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έθεσε το Royal Institution of Chartered Surveyors.

Το παγκοσμίως γνωστό Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων (Royal Institution of Chartered Surveyors) με καταγωγή το Ηνωμένο Βασίλειο, που τώρα αποτελεί ανεξάρτητο διεθνές σώμα με περισσότερα από 145.000 άρτια εκπαιδευμένα μέλη. Με 140 χρόνια εμπειρίας, το RICS αποτελεί σήμα κατατεθέν επαγγελματισμού παγκοσμίως. Τα μέλη του παρέχουν ανεξάρτητες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες αλλά και σε ιδιώτες. Τα μέλη του RICS τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης.

Η εταιρία Danos Greece έχει ισχυρούς δεσμούς με την BNP PARIBAS REAL ESTATE

Η εταιρία Danos Greece έχει ισχυρούς δεσμούς με την BNP PARIBAS REAL ESTATE, ένα εξειδικευμένο τμήμα του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών BNP PARIBAS. Η BNP PARIBAS REAL ESTATE προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, σε διεθνές επίπεδο.

Compare listings

Compare