Μελέτες Βιωσιμότητας & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Η Δανός προσφέρει συμβουλές σε δημόσιες αρχές και σε ιδιωτικούς προγραμματιστές, ώστε να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των μεγάλων περιφερειακών ή εθνικών προτάσεων.
Διαμεσολάβηση & Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων
Οι περιεκτικές σε εύρος κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι θέμα τιμής αφού η εταιρεία μας (48 χρόνια πριν στην Κύπρο) πρωτοεγκαθιδρύθηκε σαν κτηματομεσιτική εταιρεία.
Εκτιμήσεις Ακινήτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Οι γνώσεις μας επιτρέπουν την παροχή εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας και μηχανημάτων για όλους τους σκοπούς. Οι ομάδες μας σε Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια διαθέτουν πλήρη κατανόηση τοπικών πράξεων και νομικών-πολεοδομικών συστημάτων.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Αναπτυξιακά, Φορολογικά, Νομικά, Πολεοδομικά Θέματα
Η Δανός παρέχει συμβουλές σχεδιασμού και φορολογίας και εκπροσώπηση του πελάτη ως ειδικός μάρτυρας στο δικαστήριο για την ανανέωση της μίσθωσης, ιδιοκτησιακές διαφορές, αποτιμήσεις, θέματα απαλλοτριώσεων, κ.λπ.
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει την απόδοση επένδυσης (ROI) στους μετόχους της.
Διαχείριση Οικοπέδων & Σχεδιασμού
Τα θέματα σχεδιασμού αφορούν οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον σε ακίνητα. Μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές στον πελάτη μας έτσι ώστε να λάβει υπόψη του μεγάλες τοπικές ή υπερτοπικές προτάσεις. Επίσης μπορούμε να συμβουλέψουμε επενδυτές και εταιρείες για την τοποθεσία μιας ανάπτυξης.
Έρευνα & Ανάλυση Αγοράς
Η ομάδα των επαγγελματιών μας, μπορεί να προσφέρει συμβουλές έρευνας αγοράς με βάση τα στοιχεία ακινήτων μας.
Επενδύσεις Ακινήτων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η ομάδα εκτιμητών μας διενεργεί εκτιμήσεις ακινήτων και πραγματογνωμοσύνες σε τακτική βάση. Η υπηρεσία αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τις πωλήσεις, αλλά και για ότι αφορά υποθήκες και ασφαλιστικές αποτιμήσεις.
Διαχείριση Ακινήτων & Εργων Ανάπτυξης
Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργων. Υποστηριζόμενοι από μια ευρεία ομάδα ειδικών, οι πελάτες λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση για κάθε έργο, είτε αυτό είναι μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Εμπορικά ακίνητα

Η εταιρία ΔΑΝΟΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα από το 1968. Παρέχουμε συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών για την απόκτηση και κατοχή ακινήτων, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μετεγκαταστάσεις κ.λπ. Διαθέτουμε βαθιά γνώση των τοπικών και διεθνών αγορών ακινήτων σε Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια.

Στην ομάδα μας συγκαταλέγονται επίσης ειδικοί σε νομικά και αρχιτεκτονικά θέματα, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Προώθηση των ακινήτων προς πώληση ή μίσθωση
– Απόκτηση ακινήτων
– Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών και Ενοικιάσεων

 

Οικιστικά ακίνητα


Ψάχνετε για κάποιον να σας βοηθήσει να αγοράσετε ή να πουλήσετε το ακίνητό σας; Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ έχει την εμπειρία σε όλους τους τύπους ιδιοκτησίας και έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και επαφών. Η ομάδα αποτελείται από ειδήμονες στο να βοηθούν τους πελάτες μέσα από την διαδικασία ενοικίασης ή εκμίσθωσης , καθώς και την υποστήριξη στους νέους αγοραστές και πωλητές. Για να εξασφαλιστεί ότι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας είναι ευρέως γνωστό στις τοπικές αγορές, έχουμε επενδύσει σε ολοκληρωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν εκστρατείες direct mail, social media, λίστες με δεδομένα ακινήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από επαγγελματικά γραφικά και φωτογραφίες, διαφήμιση και εκτενή δικτύωση.

 

Διαχείριση Ακινήτων


Η δημιουργία μέγιστης απόδοσης από τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι πάντα προτεραιότητα μας.

Χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες έρευνες αγοράς και τεχνογνωσία, η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση ακινήτων. Καλύπτουμε όλες τις περιοχές και όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από εμπορικά κέντρα μεγάλης κλίμακας μέχρι και ιδιωτικά οικιστικά χαρτοφυλάκια.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Έρευνες Χώρων / Επιθεωρήσεις κτιρίων
– Έρευνα μισθωτών για την ενοικίαση των χώρων
– Προγράμματα για Επισκευή και Ανακαίνιση, καθώς και για παρακολούθηση πληρωμών (ενοικίων, κοινοχρήστων κλπ)
– Διαχείριση Εγκαταστάσεων (συντήρηση, φύλαξη κλπ)
– Φορολογικές και Νομικές Συμβουλές

 

Εταιρικές Υπηρεσίες


Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν όλες τις πτυχές που αφορούν στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση ακινήτων. Με αντικειμενικό φακό και διπλωματική προσέγγιση, έχουμε επιτύχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας σαφείς λύσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Φορολογία / Προγραμματισμός
– Ανανεώσεις μισθώσεων
– Διαφορές και Ιδιοκτησία
– Απαλλοτριώσεις

 

Οδηγός για Επενδυτές


Οι ακριβείς πληροφορίες και η γνώση της τοπικής αγοράς είναι πολύ σημαντικές στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η αφοσιωμένη ομάδα μας αντλεί από τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε για την παροχή έγκυρων και έγκαιρων συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ διατηρεί επίσης στενές σχέσεις με επενδυτές και χρήστες, οι οποίες τους επιτρέπουν να ενεργούν ως διαμεσολαβητές.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Ρευστοποίηση των ακινήτων
– Βελτιστοποίηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων
– Συγκριτική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
– Προσδιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών

 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Σχεδιασμού

Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, από τον εντοπισμό τοποθεσιών έως και την παράδοση τους στον πελάτη. Έμπειροι επαγγελματίες θα σας βοηθήσουν και θα σας καθοδηγήσουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Έρευνα σε θέματα σχεδιασμού
– Έρευνα αγοράς ακινήτων
– Αξιολόγηση των επιλογών ανάπτυξης
– Ανάπτυξη μοντέλων
– Οικονομική ανάλυση / προγραμματισμός

 

Εκτιμήσεις Ακινήτων/ Εκτιμήσεις και Πραγματογνωμοσύνες μηχανημάτων

( ΔΑΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ L.L.C. )


Η ομάδα εκτιμητών μας διενεργεί εκτιμήσεις ακινήτων και πραγματογνωμοσύνες σε τακτική βάση. Η υπηρεσία αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τις πωλήσεις, αλλά και για ότι αφορά υποθήκες και ασφαλιστικές αποτιμήσεις. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι με τις ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικό να υπολογίσουμε το κόστος που συνεπάγεται από αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Αποτίμηση εμπορικών εγκαταστάσεων και γης
– Αποτίμηση Κατοικιών
– Αποτίμηση Επίπλων & Μηχανημάτων
– Αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

 

Διαχείριση Έργων

 

Η εταιρεία ΔΑΝΟΣ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργων. Υποστηριζόμενοι από μια ευρεία ομάδα ειδικών, οι πελάτες λαμβάνουν μια ολοκληρωένη στρατηγική, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση για κάθε έργο, είτε αυτό είναι μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

– Ενημέρωση πελατών
– Συντονισμός Σχεδιασμού
– Εφαρμογές Προγραμματισμού
– Προγραμματισμός Κατασκευών
– Διαπραγματεύσεις Συμβάσεων
– Οικονομική Διαχείριση Έργων
– Διαχείριση Κατασκευής
– Σχεδιασμός και Διαμόρφωση χώρων
– Διαχείριση υλοποίησης διαρρύθμισης

 

Έρευνες αγοράς


Στην εταιρεία ΔΑΝΟΣ έχει ανατεθεί μια σειρά ερευνών αγοράς για έργα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιώντας ότι καλύτερο είναι διαθέσιμο στην αγορά η εταιρεία ΔΑΝΟΣ παραδίδει εμπεριστατωμένες έρευνες, οι οποίες σηματοδοτούν ξεκάθαρη στρατηγική και αναλυτική προσέγγιση των επόμενων βημάτων.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

– Μελέτες Επιπτώσεων στη λιανική αγορά και ανάπτυξης δικτύου αλυσίδων λιανεμπορίου
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετεγκατάστασης
-Μελέτες εισόδου εταιρειών στις τοπικές αγορές (Market Penetration Studies)

Compare listings

Compare