Συμβουλές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Τα θέματα σχεδιασμού αφορούν οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον σε ακίνητα.

Μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές στον πελάτη μας, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του, μεγάλες τοπικές ή υπερτοπικές προτάσεις. Επίσης, μπορούμε να συμβουλέψουμε επενδυτές και εταιρείες για την τοποθεσία μιας ανάπτυξης.

Κατασκευαστικές Συμβουλές

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει συμβουλές σε κατασκευαστικά θέματα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους πραγματογνώμονες κατασκευών. Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με αναπτυξιακά μοντέλα και σχεδιασμό, διατήρηση ακινήτων και ανακατασκευές – αναπαλαιώσεις παλαιών οικοδομημάτων.

Διαχείριση Έργου

Η διαχείριση έργου είναι μία επαγγελματική υπηρεσία, κατά την οποία γίνεται διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου για λογαριασμό κάποιου πελάτη. Η διαχείριση ενός έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,  την ικανότητα παρότρυνσης και συντονισμού διαφορετικών προσωπικοτήτων και συνθηκών, ώστε να εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι.

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου επεκτείνονται σε Προγραμματισμό, Επιμέτρηση Ποσοτήτων και Σχεδιασμό, πάντα με τη συμβολή εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Επενδύσεις

Παρέχουμε στους πελάτες μας περιεκτικές συμβουλές για απόκτηση ή διάθεση ακινήτων. Η ομάδα μας αναγνωρίζει επενδυτικές ευκαιρίες και επίσης, εκτιμά και διαχειρίζεται ακίνητα εταιρειών έτσι ώστε να αυξηθεί η αξία, να διατηρηθεί η ρευστότητα και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των ακινήτων των πελατών μας.

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει από την κάθε τοπική αγορά, μας δίνει εκτενή γνώση οικονομικών θεμάτων, όπως επίσης και πρόσβαση σε σημαντικούς πωλητές και αγοραστές.

Compare listings

Compare