Οι γνώσεις μας επιτρέπουν την παροχή εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας και μηχανημάτων για όλους τους σκοπούς. Οι ομάδες μας σε  Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια διαθέτουν πλήρη κατανόηση τοπικών πράξεων και νομικών-πολεοδομικών συστημάτων.

Οι υπηρεσίες ενός εκτιμητή μπορούν να προσφερθούν σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται ή σχεδιάζει μια συναλλαγή που αφορά γη και κτίρια. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτηθεί από τον εκτιμητή να συμβουλέψει έναν πωλητή ως προς την τιμή που θα ζητήσει για το ακίνητο του, έναν πιθανό ενοικιαστή ως προς το ετήσιο μίσθωμα που θα πρέπει να καταβάλλει, έναν δανειοδοτούμενο ως προς το ποσό ασφάλισης και το δάνειο που μπορεί να απαιτήσει και κάποιον που ζημιώθηκε από εξωγενείς παράγοντες (ανωτέρα βία, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.), ως προς την αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο πρωταρχικός στόχος του εκτιμητή είναι να εκτιμήσει την αγοραία αξία, δηλαδή το συνολικό ποσό ή το ετήσιο μίσθωμα που σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όρους και ανάλογα με τη νομοθεσία θα πρέπει να ζητηθεί ή να πληρωθεί για ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον σε ένα ακίνητο.

Υπάρχουν τέσσερις κυρίως λόγοι που καθιστούν επιθυμητές τις υπηρεσίες μιας εταιρείας με ειδικές γνώσεις σε θέματα εκτιμήσεων:

  • Ατέλεια στην αγορά ακινήτων
  • Ετερογένεια ιδιοκτησιών γης και οφέλη που μπορούν να προκύψουν
  • Νομικοί και Πολεοδομικοί παράγοντες
  • Διάφορες συγκεκριμένες τεχνικές εκτιμήσεων που αναφέρονται σε διαφορετικά ακίνητα

Οι μελέτες εκτίμησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες σημειώσεις του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων (RICS).

Compare listings

Compare