• Έρευνα σε θέματα σχεδιασμού
  • Έρευνα αγοράς ακινήτου
  • Αξιολόγηση των επιλογών ανάπτυξης
  • Ανάπτυξη μοντέλων
  • Οικονομική μοντελοποίηση / προγραμματισμός

Η Δανός προσφέρει συμβουλές σε Δημόσιες Αρχές και σε Ιδιωτικές Εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων, έτσι ώστε να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των μεγάλων περιφερειακών ή εθνικών προτάσεων.

Με την τεράστια γνώση μας επάνω στην αγορά ακινήτων, σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, μπορούμε να συμβουλεύουμε τους επενδυτές σχετικά με την καταλληλότητα της προτεινόμενης ανάπτυξης.  Λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως το είδος της ανάπτυξης, την τοποθεσία, τις τάσεις της αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση, με βάση το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με την εμπειρία και την καινοτόμο σκέψη μας, βοηθούμε τους πελάτες μας να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους, βοηθώντας τους να μετατρέψουν αυτό που μερικές φορές φαίνεται αδύνατο, σε λειτουργικά οικονομικά βιώσιμες λύσεις.

Compare listings

Compare