• Έρευνα σε θέματα σχεδιασμού
  • Έρευνα αγοράς ακινήτου
  • Αξιολόγηση των επιλογών ανάπτυξης
  • Ανάπτυξη μοντέλων
  • Οικονομική μοντελοποίηση / προγραμματισμός

Η Δανός προσφέρει συμβουλές σε δημόσιες αρχές και σε ιδιωτικούς προγραμματιστές, ώστε να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των μεγάλων περιφερειακών ή εθνικών προτάσεων.

Με την τεράστια γνώση μας για τις κυπριακές και ελληνικές αγορές ακινήτων, μπορούμε να συμβουλεύουμε τους επενδυτές σχετικά με την καταλληλότητα της προτεινόμενης ανάπτυξης. Λαμβάνουμε υπόψη, παράγοντες όπως το είδος της ανάπτυξης, την τοποθεσία, τις τάσεις της αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση, με βάση το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με την εμπειρία μας και την καινοτόμο σκέψη βοηθούμε τους πελάτες να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα, βοηθώντας τους να μετατρέψουν αυτό που μερικές φορές φαίνεται σαν το αδύνατο σε λειτουργικά οικονομικά βιώσιμες εξελίξεις.

Compare listings

Compare