Η αγορά, η πώληση και η μίσθωση ενός ακινήτου, είναι διαδικασίες που περιλαμβάνουν αρκετά νομικά θέματα που πρέπει να προσέξετε και έγγραφα που θα χρειασθεί να υπογράψετε.   Η έμπειρη Νομική Σύμβουλος που συνεργάζεται με την Εταιρία μας, είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά σας και να διασφαλίσει τα δικαιώματά σας, σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αυτών.

Η νομική υποστήριξη περιλαμβάνει έλεγχο των τίτλων των ακινήτων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο ή Γραφείο Κτηματογράφησης και της ύπαρξης τυχόν βάρους (υποθήκης, προσημείωσης, υποθήκης, κατάσχεσης κλπ) επ´ αυτών, σύνταξη σχεδίων συμβολαίων αγοράς η πώλησης ακινήτων σε συνεργασία με συμβολαιογράφο και ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων, καθώς και διευκόλυνσή σας στη διαδικασία χορηγήσεως του δανείου σας, σε συνδυασμό με επικοινωνία με την Τράπεζά σας για μια άκρως επιτυχημένη αγοραπωλησία ακινήτου, που θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους!

Compare listings

Compare