• Φορολογία / Προγραμματισμός
  • Ανανεώσεις Μισθώσεων
  • Διαφορές Ιδιοκτησίας
  • Απαλλοτρίωση

Η Δανός παρέχει συμβουλές σχεδιασμού και φορολογίας και εκπροσώπηση του πελάτη ως ειδικός μάρτυρας στο δικαστήριο για την ανανέωση της μίσθωσης, ιδιοκτησιακές διαφορές, αποτιμήσεις, θέματα απαλλοτριώσεων, κ.λπ.

Compare listings

Compare