ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ;

O προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, είναι όμως σημαντική για διάφορους σκοπούς, όπως παραδείγματος χάριν, για την πώληση του. Η σωστή εκτίμηση της αξίας του ακινήτου σας θα συμβάλει στην αποφυγή σπατάλης χρόνου και χρήματος.

Κάθε ακίνητο είναι μοναδικό ως προς τα χαρακτηριστικά του.  Παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία του, η επιφάνεια του, το έτος κατασκευής, η ποιότητα κατασκευής, η κατάσταση συντήρησης κ.α., επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αξία του. Παράλληλα η αξία  του κάθε ακινήτου επηρεάζεται και από την κατάσταση της γενικότερης οικονομίας, την προσφορά, τη ζήτηση, τη φορολογία, την ευκολία δανεισμού κ.α., στοιχεία, που διαμορφώνουν εξίσου την αξία του. Συνεπώς, η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία αξιολόγησης παραγόντων, που απαιτεί γνώση της αγοράς και εμπειρία.

Στη Δανός τα στελέχη των γραφείων μας, άρτια εκπαιδευμένα από Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, με πολυετή παρουσία στην Ελληνική αγορά ακινήτων και πιστοποιημένα από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς (RICS, TegoVa), κατέχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου σας.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας εμπιστευτείτε και να επωφεληθείτε από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας.

Join The Discussion

Compare listings

Compare